รายละเอียดตำแหน่งงาน : Sales & Marketing Manager

คุณสมบัติ : เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหาร, สาขาการตลาดการขาย, สาขาการจัดการทั่วไป 
มีประสบการณ์การบริหารการตลาดการขาย 3 ปีขึ้นไป
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี พูด อ่าน เขียน เป็นอย่างดี
สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ 

หน้าที่และรายละเอียดของงาน: ดูแลช่องทางการจำหน่ายตลาดต่างประเทศ 
ส่งเสริมการขายทั้งในปละต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งในและต่างประเทส

Education Level : -
Job Function : -
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 
  Apply
 
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 02-7429297 ต่อ 129
email : recruit@naoglobal.co.th© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us