รายละเอียดตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย

คุณสมบัติ :
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหาร, การจัดการทั่วไป, การตลาด, ขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานธุรการขาย, การตลาด , ลูกค้าสัมพันธ์  1 ขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ละเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์ (เสาร์เว้นเสาร์)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
 • รับคำสั่งซื้อ และดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าในระบบ 
 • ตรวจสอบสถานภาพของคำสั่งซื้อสินค้า 
 • ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามกำหนด
 • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า เพื่อจัดทำใบลดหนี้ เพิ่มหนี้ รับคืนสินค้า 
 • จัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ยอดค้างส่งสินค้า  ยอดส่งสินค้า ยอดขาย ยอดชำระเงิน

Education Level :
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบริหาร, การจัดการทั่วไป, การตลาด, ขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Job Function :
 • สาขาบริหาร, การจัดการทั่วไป, การตลาด, ขาย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 
  Apply
 
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 02-7429297 ต่อ 129
email : recruit@naoglobal.co.th© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us