รายละเอียดตำแหน่งงาน : พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขายสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการติดต่อเจรจา และมีจิตบริการ
 • มีความขยันอดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • รายได้ดี (เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่นรายเดือน,รายไตรมาส+เบี้ยเลี้ยงรายวัน+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+ค่าเสี่อม)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
 • รับผิดชอบในการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ขายสินค้า และรับผิดชอบในการเก็บหนี้ (สำหรับขายเครดิต)
  และเก็บเงินสด (สำหรับขายหน่วยรถเงินสด) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

Education Level :
 • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
Job Function : -
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง

 
  Apply
 
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 02-7429297 ต่อ 129
email : recruit@naoglobal.co.th© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us