รายละเอียดตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ :
  • เพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา การเงิน / บัญชี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความละเอียดรอบคอบ
  • มีความรู้ในธุรกรรมทางการเงิน
  • เวลาทำงาน จ - ศ (เสาร์เว้นเสาร์)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน:
  • รับผิดชอบในการเตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค การรับวางบิลและจ่ายเช็ค
    และติดตามใบเสร็จรับเงินเพื่อให้ได้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

Education Level :
  • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา การเงิน / บัญชี
Job Function : บัญชี/การเงิน
สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 
  Apply
 
  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 02-7429297 ต่อ 129
email : recruit@naoglobal.co.th© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us