โครงการทัวร์ธรรมสัญจร ไหว้พระ ทำบุญ ปล่อยปลา เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม  พ.ศ. 2558 วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดหลวงพ่อบ้านแหลม)  จังหวัดสมุทรสงคราม
คาถาที่ท่านเจ้าอาวาสให้เป็นมงคล คือ"จะ ภะ กะ สะ" มีความหมายว่า
จะ ย่อมาจาก จชทุชฺชนสงฺสคฺคํ แปลว่า จงละเว้นการคบคนชั่วเสีย
ภะ ย่อมาจาก ภชสาธุสมาคตํ แปลว่า หมั่นคบหาสมาคมด้วยบัณฑิต
กะ ย่อมาจาก กรปุญฺญมโหรตฺตํ แปลว่า ให้สร้างบุญ(ให้ทาน) ทั้งกลางวันและกลางคืน
สะ ย่อมาจาก สรนิจฺจมนิจฺจํ แปลว่า ให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของสังขารเป็นนิจ

 
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us