สงกรานต์ชื่นบาน สำราญเริงใจ
สงกรานต์ชื่นบาน สำราญเริงใจ
ปิติ มิ่งมงคลยิ่ง ชาวนาโอะ ได้กราบสักการะพระธาตุ  ด้วยความปรารถนาดีจาก คุณณพล ประสงค์อัญเชิญพระธาตุ มาให้พวกเราได้กราบขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล
และก็ขอสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่ นาโอะ ตลอดไป 


 

 
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us