โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ทุน  “ เภาลีนา บุญญาภิภัทร ”  โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ทุน “ เภาลีนา บุญญาภิภัทร ” โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2558  คุณณพล บุญญาภิภัทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด   ได้เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ทั้งสิ้น 15 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนซึ่งจพนำไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและครอบครัว.
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us