โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ทุน  “ เภาลีนา บุญญาภิภัทร ”  โรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
โครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2558 ทุน “ เภาลีนา บุญญาภิภัทร ” โรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2558 ที่ผ่านมา คุณณพล บุญญาภิภัทร   ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท นาโอะ  โกลเบิล จำกัด เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์    ณ โรงเรียนบางจาก(นาคเผื่อนอุปถัมภ์) ทั้งสิ้น 30 ทุน ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำธุรกิจของบริษัทฯ ในการที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันสังคมเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสนับสนุนด้านการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของประเทศชาติต่อไป.
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us