What's new
แจกผ้าเย็น REFRESH งานกีฬาสีภายในกระทรวงพาณิชย์ โดยคุณผิง
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานกีฬาสีภายในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
Read more
แจกสโนว์ที่เจดีย์ชเวดากอง
แจกสโนว์ที่เจดีย์ชเวดากอง
Read more
run for your life
โครงการ run for your life (กิจกรรมวิ่งหนี zombie ที่โด่งดังมาจาก USA ได้มาจัดที่ประเทศไทยเป็น ครั้งแรก)
Read more
News & Events
โครง ๙ ที่สุขใจ ให้แม่ ให้ชีวิต  ( รักษาศีล กินเจ  ) โครง ๙ ที่สุขใจ ให้แม่ ให้ชีวิต ( รักษาศีล กินเจ )
เมื่อวันที่ 3-11 สิงหาคม 2558 คณะผู้บริหารและพนักงานได้ ร่วมถือศีล กินเจ ตลอดระยะเวลา 9 วัน โดย มีกิจกรรม ธรรมนำสุขมามอบแด่แม่ (สวดมนต์นั่งสมาธิ บรรยายธรรมสร้างบุญให้แม่) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558
Read more
© 2010 - 2014 Nao Global (Thailand) Co.,Ltd., all rights reserved | Term & Privacy | Contact us